Patrula Eco

Regulament Patrula Eco

Regulament

Patrula Eco

Este un proiect de responsabilitate socială dedicat tuturor celor care doresc să se implice ȋn programe de educaţie pentru mediu.

Concept

Patrula Eco este un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi ȋn ceea ce priveşte protecţia mediului ȋnconjurător, dar şi de colectare a datelor privind problemele de mediu cu care se confruntă comunităţile locale. Datele furnizate de „Patrula Eco” vor fi colectate, procesate şi elaborate sub forma unui „Raport al Patrulei Eco”. Acest Raport va fi ȋnaintat de către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie factorilor abilitaţi să rezolve problemele de mediu semnalate ȋn Raport: Agenţii locale şi regionale de Protecţie a Mediului, Consilii Judeţene, Primării, societăţi comerciale şi alte instituţii care ȋşi arată disponibilitatea de a se implica. Astfel, Participanțiiimplicați ȋn proiectul „Patrula Eco” au posibilitatea să depisteze şi să rezolve probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea.

Organizatori:  S.C. Decesfera Media SRL  si Centrul Carpato Danubian de Geoecologie

Datele colectate de Organizatorul Decesfera Media de pe urma programului pot fi transferate catre Organizatorul Centrul Carpato Danubian de Geoecologie.

Ce este „Patrula Eco”?

Patrula Eco este un grup, condus de un coordonator, care observă factorii pozitivi şi negativi din perimetrul ȋn care aceştia locuiesc sau ȋşi desfăşoară activitatea. Coordonatorul Patrulei Eco ȋşi asumă obligaţia de a pune la dispoziţia organizatorilor datele culese ȋn teritoriu de Patrula Eco,  consemnate in agendele distribuite Participantilor de catre Editura.

Care sunt obiectivele „Patrulei Eco”?

  • implicarea populației, inclusiv copii, părinţi precum şi a comunităţii locale în observarea directă a problemelor de mediu din vecinătatea perimetrului local în general;
  • stimularea competiţiei şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă prin asumarea de roluri cu scopul de a responsabiliza participanții și instituţiile pentru a proteja mai bine mediul înconjurător, prin furnizarea unor informaţii de către fiecare membru al Patrulei Eco si prin desfasurarea activitatilor mentionate in agendele Patrulei Eco;
  • asigurarea unei competiţii deschise şi creative în domeniul protejării mediului înconjurător, motivată prin acordarea de premii celor mai buni participanti.

Cine poate participa ? 

Orice persoana fizica din România care doreşte să se implice ȋn soluţionarea problemelor de mediu, Patrula Eco fiind o competiţie deschisă, modernă, ȋn care participanții sunt angrenaţi să-şi asume roluri, să respecte termene şi să conştientizeze că acţiunile lor de acum le asigură un climat mai bun de trai ȋn viitor. 

Durata proiectului

20 Octombrie 2015 – 15 Iunie 2016

Perioada de ȋnscriere 

 20 Octombrie – 20 Noiembrie 2015

Ȋnscrierea ȋn Proiectul „Patrula Eco”

Pentru a forma o Patrulă Eco sunt necesare a fi ȋndeplinite următoarele condiţii:

1.  O Patrulă Eco trebuie să aibă minimum 25 de participanti şi 1 coordonator

Dacă numărul membrilor Patrulei Eco este mai mare, la fiecare grup de cel puţin 25 de participanti, peste cei 25 iniţiali, se mai poate adăuga câte un coordonator.

Livrarea agendelor se face până la data de 15 ianuarie 2016.

2. Toate datele colectate de fiecare participant pe timpul Concursului Patrula Eco vor fi notate ȋn Agenda Patrulei Eco. Agenda Patrulei Eco este furnizată de Organizatorul soc. DECESFERA MEDIA SRL şi se prezintă sub forma unei broşuri cu rubrici clar definite,  care-l ajută şi-l ȋndrumă pe participant să menţioneze aspecte pozitive şi negative pe care le observă ȋn mediul ȋnconjurător. De asemenea, ȋn Agenda Patrulei Eco vor fi şi locuri speciale ȋn care membrul Patrulei Eco va trebui să ataşeze/lipească şi fotografii/ desene elocvente care să sublinieze aspectele menţionate ȋn scris. Agenda va conţine şi alte date (informaţii utile, calendar ECO, rubrică „ştiaţi că” etc)

3. Preţul unei Agende a Patrulei Eco este 9 RON/exemplar, acesta fiind şi singurul cost al programului.

4. Coordonatorul completează formularul de ȋnscriere (ce poate fi obţinut accesând site-ul www.ccdg.ro sauwww.patrulaeco.ro, comandă Agenda Patrulei Eco pentru fiecare participant ce face parte din Patrula Eco formata. Acesta va primi factura de la Organizator, o va achita şi va trimite pe e-mail copie dupa chitanta, pentru a-i putea fi trimise Agendele. Ȋmpreună cu Agendele, fiecare Coordonator va primi şi diplomele de participare pentru fiecare membru al Patrulei Eco.

Agenda Patrulei ECO

Vor exista două tipuri de Agende Patrula Eco pentru  categorii de vârstă diferite:

  1. participanți până la vârsta de 8 ani (la data inscrierii în concurs) – Agenda Patrula Eco Junior
  2. participanți peste 8 ani (la data inscrierii în concurs) Agenda standard Patrula Eco

Agenda Patrulei Eco este unicul instrument care atestă participarea ȋn cadrul Patrulei Eco. Fiecare Participant ȋnscris va primi Agenda sa personală şi va nota ȋn rubricile special demarcate ceea ce observă că se petrece ȋn jurul său referitor la mediu înconjurător. Agenda oferă posibilitatea de a puncta atât faptele bune, cât şi faptele negative legate de mediul ȋnconjurător. De asemenea, vor exista rubrici ȋn care pot fi ataşate/lipite fotografii/desene, menite să ȋntărească cele menţionate ȋn scris.

Ȋnsemnele Patrulei Eco

Fiecare Patrula Eco poate avea un însemn, un imn, o mascotă şi un nume propriu care să o individualizeze ȋn rândul celorlalte Patrule Eco. Acestea trebuie trimise Organizatorului Soc. DECESFERA MEDIA SRL pentru a fi omologate. Ele vor putea fi folosite după ce vor primi acceptul. Folosim această măsură pentru a evita suprapunerile, repetările de nume (ce ar putea duce la crearea unor confuzii), precum şi pentru a evita eventualele probleme de drepturi de proprietate intelectuală faţă de terţi ȋn ceea ce priveşte ȋnsemnul grafic, imnul şi mascota alese de o Patrulă Eco. Patrulele Eco ȋnscrise la ediţiile anterioare ȋşi pot păstra ȋnsemnele pe parcursul următoarelor ediţii.

Comunicarea se face prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., acceptul fiind transmis online.

Desfăşurarea competiţiei

1. Coordonatorii Patrulei Eco distribuie membrilor ȋnscrişi Agenda Patrula Eco şi au grijă ca fiecare Participant să noteze ȋn carneţel faptele bune şi cele mai puţin bune pe care le-a observat ȋn legatură cu mediul ȋnconjurător. Coordonatorii au grijă ca faptele să fie argumentate prin fotografii pe care le lipesc ȋn locurile special amenajate ȋn Agenda Patrulei Eco.

2. În perioada desfasurarii programului, Coordonatorii Patrulei Eco participă la ȋntâlniri cu membrii Patrulei Eco şi vor realiza o informare cu privire la observaţiile realizate ȋn orizontul local. Se vor decide: 

  • Top 10 al „faptelor bune de mediu” şi
  • Top 10 al „faptelor rele de mediu”.

Informarea va fi trimisă de Coordonator Organizatorului soc. DECESFERA MEDIA SRL, prin e-mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ),  care o vor  posta pe site-ul www.patrulaeco.ro. Acest top este, de fapt, extrasul celor mai importante dintre faptele nominalizate şi notate de membrii Patrulei ȋn Agenda personală. Fiecare Patrulă Eco va trimite pe e-mail o informare cu un Top FAPTE BUNE / FAPTE RELE, până la 1 mai 2016. Trimiterea Top-ului nu este obligatorie, ȋnsă, precum se va observa ȋn Capitolul „Punctaj”, respectarea acestei reguli aduce puncte valoroase Patrulei.

3. O altă obligaţie a Coordonatorului constă în colectarea de la Participanti a Agendelor Patrulei Eco (completate cu toate rubricile) şi ȋn urma unei selecții efectuată de Coordonator să trimită Organizatorului soc. DECESFERA MEDIA SRL un echivalent de maximum 10% din numărul total al agendelor,pentru a putea prelucra datele notate, pana la data de acceptare a Agendelor trimise, care este 20 mai 2016.

Trimiterea agendelor, de asemenea, va aduce un punctaj generos Patrulei Eco ȋnscrise ȋn program. Această cerinţă, de a retrimite Agendele, denotă responsabilitatea şi implicarea Patrulei Eco in program, precum şi dorinţa acesteia de a trece de la observarea problemelor de mediu la ȋncercarea de a-şi uni forţele ȋn speranţa că acestea se vor şi rezolva.

4. După primirea Agendelor Patrula Eco, Organizatorul soc. DECESFERA MEDIA SRL stabileşte locul Patrulei Eco conform punctajului ȋnregistrat de aceasta pe parcursul ȋntregului program. Pana pe data de 15 iunie, pe site-urile şi , vor fi publicate rezultatele concursului, precum şi premianţii anului 2016.  Premiile se vor decerna ȋn cadru festiv la Seminarul Naţional C.C.D.G. ce va avea loc ȋn toamna anului 2016.

Punctaj

Câştigătorii Programului „Patrula Eco” vor fi desemnaţi ȋn urma activităţilor întreprinse ȋn cadrul acestuia. Departajarea se va face folosindu-se următoarea grilă de punctaj:

1. Fiecare membru al unei Patrule Eco (cu excepția  Coordonatorului/Coordonatorilor) va aduce Patrulei Eco 2 puncte.

2. Trimiterea până la 1 mai 2016 a Top-ului FAPTE BUNE / FAPTE RELE de către Primul Coordonator al Patrulei Eco va fi punctată cu 15 puncte.

3.Trimiterea către Editura a maximum 10% dintre Agendele Patrulei Eco completate, conform regulamentului va fi punctată cu  50 de puncte (indiferent de nr. Agendelor trimise).

4. Fiecare Patrulă Eco care plantează cel puţin un copac cu prilejul Lunii Pădurii (la alegere, o zi din intervalul 15 Martie - 15 Aprilie 2016) şi, ulterior, trimite organizatorilor maximum 3 fotografii primeşte25 puncte.

5. Patrula care desfăşoară o activitate în comunitatea locală cu prilejul unei zile din Calendarul ECO (la alegere) - tema Stil de viată sănătos şi trimite organizatorilor maximum 3 fotografii de pe teren, un scurt raport (în format word, grafice aferente, link youtube cu interviul realizat de participanți şi soluţii propuse de aceştia) primeşte 100 de puncte.

6. Bonus: Patrula Eco care va reuşi să respecte toate ceriţele proiectului va primi un bonus de 20 de puncte.

Câştigătorii competiţiei

Ierarhia competiţiei va fi stabilită conform punctajului de mai sus. Mai mult, pe site-urile www.ccdg.ro şiwww.patrulaeco.ro, periodic, va fi publicată lista tuturor Patrulelor Eco. Astfel, competiţia va fi deschisă şi fiecare Patrulă Eco ȋnscrisă va şti ce trebuie să facă pentru a putea să se claseze pe unul din locurile fruntaşe.

De fapt, toate Patrulele ECO vor fi câştigătoare, deoarece fiecare Patrula ECO va primi cel puţin un premiu (pentru cea mai complexă agendă)!

Premii

1. Trofeul Patrula Eco a anului 2015-2016 şi un LAPTOP;

2. Cupe + Premii speciale pentru locurile 2 şi 3;

3. Menţiuni (pentru locurile 4-5-6-7);

4. Premiu special pentru cea mai complexă Agendă din fiecare Patrula Eco ce trimite agende spre jurizare; juriul va stabili un câștigător din fiecare Patrula Eco care va primi acest premiu;

5. Premiu special pentru cel mai implicat Coordonator;

6. Premiu special pentru cea mai reuşită fotografie ataşată ȋn Agenda Patrulei Eco;

7. Premii surpriză pentru top-ul trimis de Coordonatorul Patrulei;

8. Premiu special „plantează şi tu! (vezi interiorul agendei)”;

9. Premiu special pentru colajul cu cel mai sugestiv mesaj eco (vezi interiorul agendei);

10. Premiu special pentru cea mai importantă semnătură de adeziune (vezi interiorul agendei);

11. Premiu special pentru cel mai bun exemplu de bună practică (realizarea celei mai bune Campanii);

12. Premiu special pentru cel mai interesant imn al Patrulei Eco (selectat dintre cele care au fost trimise la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. );

13. Premiu special pentru cea bună faptă de mediu;

14. Premiu special pentru cea mai sugestivă mascotă a Patrulei Eco (vezi interiorul agendei);

15. Premiul pentru cea mai interesantă Machetă (vezi interiorul agendei).

16. Diplome pentru toţi Participantii din patrule, precum şi pentru Coordonatori.

SURPRIZE PLĂCUTE PENTRU TOŢI COORDONATORII !!!

Detalii despre concurs pot fi obţinute folosind următoarele coordonate de contact:

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Tel:   031 410 35 240731.713.714

Mult succes!

Parteneri principali:

  • Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  • Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti

Cookie-urile ne ajuta sa oferim vizitatorilor o experienta mai buna de navigare. Navigand pe acest site, acceptati modul in care utilizam cookie-urile. Mai multe informatii aici ....